• 9

    Aug

    Rambu - Rambu Menuntut Ilmu

    Rambu Rambu Dalam Menuntut Ilmu Adab Murid Kepada Gurunya Jangan mencari guru sembarangan Mengagungkan guru Mengakui keutamaan guru Mendoakan kebaikan Tawadu terhadap guru Mencontoh akhlaknya Memperhatikan keadaan guru Membela kehormatan guru Jangan berlebihan kepada guru Penghalang Dalam Menuntut Ilmu Rusaknya niat Ingin terkenal dan tampil di depan Menyia-nyiakan majelis ilmu Beralasan dengan banyaknya kesibukan Menyia-nyiakan masa kecil Lebih mementingkan informasi dan berita terkini Menganggap diri hebat Tidak mengamalkan ilmu Putus asa dan menganggap diri lemah Menunda-nunda Berkutat dengan buku tanpa merujuk kepada ulama Mengambil ilmu bukan dari ahlinya Cerdas n Kecerdasan merupakan anugerah Allah
-

Author

Follow Me