Rambu - Rambu Menuntut Ilmu

9 Aug 2010

Rambu Rambu Dalam Menuntut Ilmu

Adab Murid Kepada Gurunya

 1. Jangan mencari guru sembarangan
 2. Mengagungkan guru
 3. Mengakui keutamaan guru
 4. Mendoakan kebaikan
 5. Tawadu terhadap guru
 6. Mencontoh akhlaknya
 7. Memperhatikan keadaan guru
 8. Membela kehormatan guru
 9. Jangan berlebihan kepada guru

Penghalang Dalam Menuntut Ilmu

 1. Rusaknya niat
 2. Ingin terkenal dan tampil di depan
 3. Menyia-nyiakan majelis ilmu
 4. Beralasan dengan banyaknya kesibukan
 5. Menyia-nyiakan masa kecil
 6. Lebih mementingkan informasi dan berita terkini
 7. Menganggap diri hebat
 8. Tidak mengamalkan ilmu
 9. Putus asa dan menganggap diri lemah
 10. Menunda-nunda
 11. Berkutat dengan buku tanpa merujuk kepada ulama
 12. Mengambil ilmu bukan dari ahlinya

Cerdas

n Kecerdasan merupakan anugerah Allah SWT yang sangat besar bagi seseorang. Kecerdasan adalah kemampuan akal dalam berpikir, membedakan, mengolah dan mengambil kesimpulan dan keputusan serta tindakan dengan cepat dan tepat dari informasi yang diterima oleh indra serta menyimpannya dalam memori dan mampu menghadirkannya kembali dengan cepat ketika ada stimulus yang diterima indra.

Kemauan Keras

n Kemauan dan semangat yang tinggi adalah modal utama untuk sampai pada keluhuran dan kemuliaan ilmu.

n Orang itu hidup dengan semangat dan cita-citanya. Orang yang tidak memiliki cita-cita dan semangat serta harapan, hakikatnya ia telah mati sebelum jasadnya dikuburkan.

Sabar

l Sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk tetap teguh dan istiqamah dalam satu keadaan yang diridhai Allah SWT.

l Kesabaran akan menolong seseorang agar tidak tergelincir, berbelok arah atau bahkan berbalik ke belakang, keluar dari cita-cita dan tujuan awal.

Bekal

 • Bekal atau biaya dalam menuntut ilmu adalah satu keharusan, baik bekal atau biaya untuk perjalanan, membeli buku-buku atau biaya untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, minum dan lain sebagainya.

Petunjuk Guru

 • Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu harus diperoleh melalui seorang guru. Guru akan membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang ilmu yang didapat.
 • Ilmu yang didapat tanpa melalui bimbingan guru, madharatnya akan sebanding atau bahkan lebih besar dari manfaatnya

Waktu Yang Panjang

 • Ilmu laksana buah. Buah akan terasa manis, lezat dan memuaskan jika buah itu matang secara alami. Untuk mencapai kematangannya buah harus melalui waktu yang cukup lama.
 • Demikian pula ilmu akan matang dan memberikan manfaat setelah melaui proses waktu yang cukup lama.
 • Pengalaman, pengamalan dan perenungan yang mendalam akan melahirkan sifat arif dan bijaksana sehingga semakin banyak ilmu semakin tawadhu dan merunduk di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia

Ilmu adalah cahaya dari Allah SWT yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang hatinya bersih.

Ilmu akan melahirkan perasaan takut kepada Allah SWT.

Ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah SWT, akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah SWT.


TAGS


-

Author

Follow Me